KIDEM TAZMİNATINDA ALINTERİ VARDIR, DOKUNMAYINIZ!

KIDEM TAZMİNATINDA ALIN TERİ VARDIR, ASLA DOKUNMAYINIZ!

Emek tarihi boyunca hep çetin bir mücadele vermek zorunda işçilerin elde ettiği en büyük kazanım olan Kıdem Tazminatı, ülkemizin iş hukukuna 1936 yılında kabul edilen 3008 sayılı İş Kanunu ile girmiştir. Kıdem tazminatı işçilerin 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalışılan yıllar için verilen ücrettir. İşçi çalıştığı her yıl için bir maaş kadar kıdem tazminatı alır. İşçi bu tazminatı almaya hak kazanabilmek için en az bir yıl çalışmış olmalıdır.  Günümüzde ağırlaşan yaşam koşulları kıdem tazminatını işçiler açısından giderek önem kazanan bir hak durumuna getirmiştir. İşverenler açısından ise her zaman maliyet açısından bir yük olarak görülen kıdem tazminatı için ilk defa 1975 yılında fon kavramı gündeme getirilmiştir.  Ancak gösterilen direnç bu kapsamda adım atılmasının önüne geçmiş daha sonra ise 2002 yılında Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı tekrar gündeme getirilmiş ortaya koyulan tepkiler neticesinde geri adım atılmıştır. Bugünlerde konunun tekrar gündeme getirilmesi ve ısrarcı bir mahiyette tekraren gündeme taşınmaya gayret içinde olunması çok manidardır.  

Zaten zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışan işçilerin lehine olan en önemli kazanımını elinden almaya çalışmak adil bir tutum değildir. Bu nedenle, işletmelerin toplu ödeme yapmasına ve mali sıkıntılara düşmesine neden olduğu iddia edilen kıdem tazminatı ödemelerinin oluşturulacak bir fondan karşılanması benimsenmek işçilerin alın terinin aleyhine bir gelişme olacaktır. Sermayenin elli yıla yakındır gözünü diktiği işçinin ak sütü gibi helal hakkı olan kıdem tazminatına dokunulmasına siyasi irade hayata geçirilmesi planlanan kıdem tazminatı fonu ile yol vermemelidir. Zira ülkemizde kurulan fonların nasıl kullanıldığı acı tecrübe olarak ortadadır. Bu kapsamda işçiler için kurulan işsizlik sigortası fonunun başına gelenler hepimizin malumudur.

Netice itibari ile işçilerin kıdem tazminatına dokunulması yolunda atılacak adımlara çalışanlarının rızasının olmadığı ifade ederek son sözümüz olarak şunu söylüyoruz:  “Kıdem tazminatında alın teri vardır.  Asla dokunmayanız”.

MUSTAFA GÜÇLÜ

ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU

GENEL BAŞKANI


 Okunma Sayısı : 978         30 Haziran 2020

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 599650

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.