ÜCRETLİ ÇALIŞANLARA REFAH PAYI VERİLMELİDİR.

ÜCRETLİLERİ REFAH PAYI NEDEN VERİLMEMEKTEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli niteliklerinin başında Anayasamızda ifade edilen “sosyal devlet” olma özelliği gelir ki, sosyal devlet olmak dengeli bir milli gelir dağılımı gerektirir. Ülke ekonomisinin her geçen yıl büyümesine rağmen bu büyümenin toplumun tüm kesimlerine yansıtılmaması sosyal bir hukuk devleti olma özelliğinin aşındırıldığı manasına gelmektedir. Bu gidişata ilk itiraz etmesi gerekenler ise emeğinden başka bir geçim kaynağı olmayan ücretli çalışanlar ve dolayısıyla onların temsilcisi olan sivil toplum örgütleridir. Ancak siyaset sendika ilişkisinin sağlıklı bir zemine oturtulamadığı ülkemizde sendikaların hak arama noktasında ciddi sıkıntıları bulunmaktadır.

Şimdi emek sahiplerinin akıllarından geçen soruları biz soruyoruz:

OECD rakamlarına göre 2021 yılında %9 büyüyerek büyüyen ülkeler sıralamasında ilk üç arasına giren Türkiye'de, bu büyümenin ücretlilerin maaşlarına yansıtılamamasının gerekçesi nedir?

TUİK'in verilerine göre 2022 yılı ilk çevrede %7,3 ikinci çeyreğinde %7,6 büyüdüğü açıklanan Türkiye'de, bu büyümenin ücretlilerin maaşlarına yansıtılmamasının önündeki engeller nelerdir?

Ücretlilerin alım gücünün artan enflasyon karşısında eridiğini görmesine rağmen Toplu Sözleşme masasında temsil ettiği emekçilerin büyümeden pay almadığı bir mutabakat metnine masanın tarafı olan yetkili sendika Memur Sen neden imza atar?Memur Sen’i imza atmaya sevk eden motivasyon kaynağı nedir?

Toplu Sözleşme masasının tarafı olan Kamu Sen, temsil ettiği alınteri sahiplerinin refah payı da dahil olmak üzere hakkı tam manasıyla verilemezken, işleyen tüm bu süreçlere bir seyirci edasıyla kayıtsız kalmasını nasıl açıklamayı düşünmektedir?

Yukarıdaki sorular muhataplarınca bir an önce açıklanmayı beklemektedir. Ancak gerek OECD gerekse TUİK rakamlarıyla her yıl ekonomik olarak büyüdüğü ifade edilen ülkemizde siyasi kaygılarla temsil ettiği yüz binlerce üyesinin hakkını layıkıyla dillendirmekten imtina eden sendikalara gerekli cevabı vermek tabii ki emeğinin hakkı layığı gibi aramayan emek sahiplerine düşmektedir.

Biz Anadolu-Sen olarak, ülkemizdeki ekonomik büyümenin, toplumun tüm kesimlere yansıtılması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Talebimiz açık ve nettir: Ülkemizin yıllık büyüme rakamının Toplu Sözleşmelerde kayıt altına alınarak maaşlara refah payı olarak yansıtılmasının sağlamasıdır. Bunun gerçekleşmesi için mücadelede sonuna kadar kararlı olduğumuzu kamu çalışanlarına beyan ediyoruz.
Beyanımıza sadakat, varlık sebebimizdir.

Mustafa Güçlü
Anadolu Sen Konfederasyonu
Genel Başkanı

 Okunma Sayısı : 80         10 Ekim 2022

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 268017

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.