En Son HaberlerMustafa GÜÇLÜ

info@egitimsendikasi.org
  Özgeçmişi
  Tüm Yazıları

SENDİKALARIN İTİBARI

SENDİKALARIN İTİBARI

          Ülkemizdeki sendikalar çalışanların sorunlarıyla ilgelenmenin yanında, çalışma hayatının da üzerinde tüm sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ilişkiler ağını kapsayan bir tasavvurla hareket etmelidir. Bu bakış açısı bize Anadolu toprağına özgü orijinal bir yapı olan Ahilik Teşkilatının sadece iş hayatı ile sınırlı kalmayıp, toplumun tüm boyutlarını kuşatan bütüncül yapısını bize hatırlatmaktadır. Bugün sendikalar Ahilik teşkilatının kurum ve kurallarıyla günümüz şartlarında güncellenerek tekrar diriltilip hayata geçirilmesine gayret etmelidir. Bu kapsamda Ahilik gibi medeniyet değerlerimize dayanan kurumsallaşma modellerimizin tarihi ve kültürel birikimlerinin ürünü olan geleneksel kimlik örüntüleri dikkate alınmalı ve incelenmelidir.  Bu kimlik örüntülerinin çağın gerekleri doğrultusunda güncellenmesi, sendikaların sosyal fonksiyonları icra ederken ihtiyaç duyacakları zihni yapının oluşumuna da zemin hazırlayacaktır. Bu yeni zihni yapıyla birlikte, sendika çatıları salt çalışanlar ve çalışma hayatıyla sınırları olmayan, toplumun tamamını kuşatan bir sosyal içeriğe ve bütüncül hüviyete kavuşmuş olacak ve arkasındaki güçlü toplumsal destekle, sosyal fonksiyonlarını daha etkin bir şekilde yerine getirecektir.

          Üzülerek ifade etmeliyim ki mevcut haliyle ülkemizde faaliyete gösteren sendikaların ve sendikacıların süregelen yanlışlıkları maalesef ki toplum zihninde zamanla itici bir sendikal algı oluşturmuştur. İşte bu algının değiştirilmesi için yukarıda ifade edilen adımları sendikalar hayata geçirerek, hem kamu çalışanları hem de toplum nazarında zedelenmiş kurumsal itibarlarını hak ettiği noktaya taşıyabilmek için, sosyal projelere ve etkinliklere ağırlık vermelidir. Zira sadece ücret sendikacılığına sıkıştırılmış bir sendikal anlayışla, toplumdaki yanlış algıyı düzeltmek ve toplumun desteğini almak imkân dâhilinde değildir. Şu bir gerçektir ki sendikaların önemli işlevlerinden biri sosyal fonksiyonlarıdır. Çalışma şartlarının insanileştirilmesi, sosyal güvenlik, sosyal yardım gibi fonksiyonlar, yardımlaşma sandıkları, adil gelir dağılımının gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler ve yoksullukla mücadele günümüz sendikalarının sosyal fonksiyonlarının başında gelmektedir. Bu fonksiyonların yerine getirilmesi hem sendikaların asıl işlevine geri dönmesini hem de toplumsal itibarlarına yeniden kavuşmalarını sağlayacaktır.

 


 Okunma Sayısı : 67

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 216324

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.