1 MAYIS KUTLU OLSUN

1 Mayıs Basın Açıklaması
En büyük sermayesi alın/akıl teri emeğiyle evine helal bir lokma götürmenin uğraşısında olan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz.
Ülkemiz son yıllarda toplumun her alanını kuşatan bir değişim sürecini süratle yaşamaktadır. İşte bu sürecin sağlıklı bir felsefi zemine oturtulması, Türkiye'nin istikbali için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Yani bugün toplumu çift kutupluluğa iten, diğer bir ifadeyle kollektif bir monoloğa sevkedebilecek bir anlayıştan şiddetle uzak durulmalıdır. Bireyden topluma, siyasal toplumdan sivil topluma, devleti oluşturan tüm unsurları esenlik ve adalet değerleri etrafında kuşatan bir anlayış ile bu değişim süreci işletilmelidir.
Bu kapsamda özelde çalışma hayatıyla ilgili olarak;
bir, memurun iş güvencesinin tartışılmadığı bir çalışma hayatı istiyoruz.
İki, ülke kalkınmasından doğan refah payından memurun hakkına düşen payı istiyoruz.
Üç, kadınların daha iyi bir çalışma ortamına kavuşturulmasını istiyoruz.
Dört, örgütlenmenin önündeki çeşitli zorlukların kaldırılmasını istiyoruz.
Beş, toplu sözleşmelerde mutabakatla imza altına alınmasına rağmen hayata geçirilmeyen kazanımların uygulanmaya konmasını istiyoruz.
Altı, kamuda yetkilendirmelerin sendika ayrımı yapmadan liyakat ve ehliyete göre yapılmasını istiyoruz.
Yedi, taşeron çalışanların bir an önce kadroya geçirilmesini istiyoruz.
Sekiz, aynı işi yapmasına rağmen ayrı ücret alarak mağdur olanların mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışma yapılmasını istiyoruz.
Ülke genelinde ise;
bir, vatandaşlarının/bireylerin özgürleşmesinin önünü açan, bundan endişe duymayan bir anlayış devlete hakim kılınmalıdır diyoruz.
İki, toplumun tarihi derinliğine dayanan başta aile kurumu olmak üzere değerlerimizi önceleyen bir eğitim reformuyla nesiller yetiştirmelidir diyoruz.
Üç, sivil toplumun ve temsilliğin adilleşmesini sağlam bir zemine oturtulduğu bir hukuki anlayış tesis edilmelidir diyoruz.
Dört, Türkiye'nin önündeki büyük sorunların çözüm yolunun sağlıklı işleyen bir siyaset mekanizma ile sağlanacağı, bunun yolununda daha güçlü bir demokrasiden geçtiği unutulmamalıdır diyoruz.
Beş, sosyal politikaları içselleştirmiş bir sosyal devlet anlayışıyla hareket eden ve yoksulluğu tarihi gömme niyetiyle yapılandırılmış bir devlet yapılanması acilen hayata geçirilmelidir diyoruz.
Tüm bu noktalar dikkate alındığında zaten ülkemizdeki külfetlerimizinde nimetlerimizinde adilane bir bölüşümle pay edildiğin günler hemen gelecektir diyoruz.
Arzu ettiğimiz güzel günlerin bir an önce gerçekleşmesi dileğiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bütün çalışanlara hayırlı uğurlu olsun.

Mustafa Güçlü
Anadolu-Sen Konfederasyonu
Genel Başkanı

 Okunma Sayısı : 268         01 Mayıs 2022

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 699935

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.